OFERTA EDUCATIONALĂ A ANULUI SCOLAR 2019-2020

    CLASA PREGĂTITOARE
1 CLASĂ SECTIA ROMÂNĂ

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare se organizează testarea aptitudinilor, selectia realizându-se în baza criteriilor stabilite la nivelul unitătii, dupa o programare afisată la avizier.
Probele specifice sunt urmatoarele:
a) testarea auzului muzical
b) testarea simtului ritmic
c) testarea memoriei muzicale

    CLASA a V-a
1 CLASĂ DE MUZICĂ SECTIA ROMÂNĂ - instrumente: violă, violoncel, contrabas, chitară, oboi, flaut, clarinet, trompetă
1 CLASĂ ARTE PLASTICE SECTIA ROMÂNĂ
1 CLASĂ ARTE PLASTICE SI MUZICĂ SECTIA MAGHIARĂ

Proba de aptitudini constând din:
- la arte plastice: mapă cu lucrări
- la muzică: prezentarea unui cântec la alegere; probă de memorie muzicală; probă de ritm

     CLASA a IX-a

1 CLASĂ MUZICĂ SECTIA ROMÂNĂ
1 CLASĂ MUZICĂ - ARHITECTURĂ SECTIA MAGHIARĂ
1 CLASĂ ARTE PLASTICE SECTIA ROMÂNĂ
1 CLASĂ ARTE PLASTICE SECTIA MAGHIARĂ
1 CLASĂ ARHITECTURĂ SECTIA ROMÂNĂ
    Pentru admiterea în clasa a IX-a:
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a,
1. Certificat de nastere (copie);
2. Carte de identitate (copie);
3. Fisa medicală (original sau copie);
4. Fisă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învătământ gimnazial;
5. Anexă la fisa de înscriere;

CALENDAR:
08-09 MAI 2019 - Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care doresc să participe la probe de aptitudini
13-14 MAI 2019 - Înscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini
15-17 MAI 2019 - Desfăsurarea probelor de aptitudini
20 MAI 2019 - Afisarea rezultatelor
24 MAI 2019 - Afisarea rezultatelor finale
03 IULIE 2019 - Validarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei în unitatea de învătământ liceal
04 IULIE 2019 - Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de înscriere, de către candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini

PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ - SECTIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
Canto clasic
Canto traditional românesc
Proba I - Testarea calitătilor vocale prin intonarea, dupa auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.
Proba a II-a - proba de interpretare alcatuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru) piese
1. Canto clasic Proba compusă din doua piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care:
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.
2. Canto traditional românesc Proba compusă din doua piese diferite, cu sau fără acompaniament:
a) o piesă, aleasă de catre comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidati vor reprezenta stiluri diferite(doina, hora si sârba);
b) o piesa aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.
Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto traditional românesc:
Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:
a) reproducerea de intervale melodice;
b) reproducerea de fragmente ritmice;
c) reproducerea de fragmente melodice;
d) testarea cunostintelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteratii, măsuri);
Pentru promovare , candidatii trebuie sa obtină la fiecare etapă , din cadrul probei a II - a , minimum nota 5 (cinci).
NOTĂ: La probele de aptitudini nu se admit contestatii.

PPROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
Specializările: Arte plastice, arte decorative, Arhitectură, arte ambientale, design

Programul de pregatire în vederea sustinerii probelor de aptitudini pentru admitere.pdf

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE PROFIL ARTISTIC.pdf

PROBE DE APTITUDINI:
I. PROBA DE PERCEPTIE VIZUALĂ
Studiu după natură - desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei obiecte, dintre care unul de rotatie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valorice
Note:
(1) Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb.
(2) Dacă în fundal se foloseste o draperie, aceasta nu va avea falduri.
Tehnica, la alegerea candidatului: creion sau cărbune. Timp de lucru: 5 ore.
Criterii de apreciere:
- Compunerea spatiului plastic (încadrarea în pagină)
- Raportul dintre obiecte (proportii)
- Forma, caracterul obiectelor
- Redarea spatiului si a volumului
- Raport valoric
II. PROBA DE CREATIVITATE
O compozitie pe o tema dată, executată în culoare sau volum (la alegerea candidatului).
CULOARE: O compozitie cu personaje si cu enuntarea unei probleme de culoare - tehnică, culori de apă.
VOLUM - compozitie ronde - bosse, cu personaje - modelaj în lut.
Timp de lucru: 5 ore
Criterii de apreciere:
a)- unitatea compozitiei si încadrarea în subiect;
- rezolvarea problemei de culoare enuntată;
- nota personală, originalitate, creativitate.
b) - raportul între elemente, proportii, miscare, rezolvarea plastică a volumelor.
Notă: Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialitătii, sau se înlocuieste cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidatii vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut, sau un ansamblu arhitectural (de exemplu centrul orasului). Se recomandă ca lucrarea să contină si schite de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată dupa criterii artistice.
Criterii de apreciere:
- cantitatea si calitatea informatiilor furnizate;
- numărul detaliilor descrise;
- claritatea exprimării si puterea de sugestie a textului;
- realizarea plastică a schitelor pe care le contine lucrarea;
NOTĂ: La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestatii.
Pentru mai multe detalii, sunati la 0359/802308
© Liceul de Arte Oradea | Site realizat si administrat de prof. Velea Salomeea