Istoric

Liceul de Arte Oradea s-a afirmat în peisajul orãdean local atât prin oferta educationalã, cât si prin rezultatele obtinute la concursuri nationale si internationale. Activitatea liceului este vizibilã si pe plan local: recitaluri, expozitii, proiecte de colaborare cu diferite asociatii non-guvernamentale si cu comunitatea localã.
Chiar si locatia institutiei este de naturã sã inspire tinerele talente – în apropierea Complexului baroc, a Parcului Petõfi si a zonei istorice a orasului.

În anul 1957, s-a înfiintat în Oradea Scoala de Muzicã – scoalã care îsi pregãtea elevii strict pentru acest domeniu. Institutia nu avea clãdire proprie, cursurile desfãsurându-se în incinta scolilor mari, cu spatii disponibile dupã-amiaza (actualul Colegiu National „Mihai Eminescu”, apoi Liceul „Ady Endre” si scoala cu clasele I-IV „Nicolae Bãlcescu”). Profesorii de specialitate au fost cooptati din rândul celor care predau la Scoala Popularã de Artã si dintre instrumentistii de la Filarmonica orãdeanã.

În anul 1961 s-a înfiintat Scoala Medie de Muzicã si Arte Plastice, care si-a început cursurile cu o singurã clasã – a IV-a – având douã sectii: muzicã si arte plastice. Scoala a primit si un spatiu propriu în actuala clãdire a Liceului Teologic Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” din Parcul Libertãtii, locatie în care va functiona pânã în primãvara anului 1963, când i s-a atribuit imobilul din strada Parc Petõfi nr. 26.

Institutia a functionat ca liceu pânã în anul 1977, când în întreaga tarã s-au desfiintat liceele cu profil vocational artistic (vor rãmâne doar 5 licee din 27); în continuare ea va exista ca Scoala Generalã nr. 21 – cu program de artã.

Liceul de Arte a fost reînfiintat în anul 1990, având urmatoarele profile: muzicã, arte plastice si coregrafie (o singurã promotie – anul 1999). În anul scolar 2000-2001 a fost înfiintatã si sectia de arhitecturã.

Fiecare perioadã a existentei liceului a avut problemele si solicitãrile sale, gândurile si sperantele începutului, momentele de crizã inevitabile. Solutionarea acestora a fost asumatã de cãtre directorii scolii. Primii dintre ei au fost Alexandru Firez si, doi ani mai târziu, Liviu Frunzã. Acestia au fost urmati, începând cu anul 1982, de Nicolae Bacilã – cel cãruia i se datoreazã reînfiintarea Liceului de Arte în anul 1990.