Iskolánk története

1957-ben megalapítják a Nagyváradi Zeneiskolát, amely iskola természetszerűen a zenei oktatásra összpontosította tevékenységét. Az újonnan létrehozott intézménynek nem volt saját épülete, hanem más oktatási intézmények, délután szabad termeiben tevékenykedett. Három iskola is befogadó házigazdája is volt, A Mihai Eminescu Gimnázium, az Ady Endre Gimnázium, és a Nicolae Balcescu Elemi Iskola. Zeneművelő tanárai a helyi, Népi művészeti Iskola (ma Francisc Hubic Népi Művészeti Iskola), valamint a Nagyváradi Filharmónia soraiból kerültek ki.

1961-ben megalapítják a Zene és Képzőművészeti Középiskolát Scoala Medie de Muzica si Arte Plastice), amelyik egyetlen osztály indításával kezdi meg működését. Ennek az egyébként negyedikes osztálynak két tagozata volt, egy zenei és egy képzőművészeti. A jelenlegi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium épületében jut saját helyhez, ahol addig a rövid ideig kell működjön, ameddig saját épülethez jut. 1963-ban kiutalják számára a Petőfi Sándor tér 26 szám alatti ingatlant, ahol a mai napig működik, a mindenkori név és iskolaformákhoz igazodva.

Gimnáziumként 1977-ig működhetett, amikor az országosan létező 27 művészeti gimnáziumból 22-t megszüntettek. Ettől kezdve, mint a művészet szakos 21-es számú általános Iskola folytatja tevékenységét.

Az 1989-es évekkel kezdődő gyökeres politikai változások hatására 1990-ben újból megalapítják a Nagyváradi Művészeti Gimnáziumot. Három szakkal indul: zenei, képzőművészeti, és koreográfiai szakkal. Ez utóbbinak csak egyetlen évfolyama volt, amely 1999-ben végzett. Utóbb, a 2000-2001-es iskolaévben megalakították a műépítészeti szakot is.

Manapság az oktatási intézmény alapfokú (0-4 osztály, zenei tagozat), és középfokú képzést folytat. Ez utóbbiban, az 5-8 osztályban a zenei tagozat mellett a képzőművészeti szak is megtalálható, míg a 9-12 osztályok képzésében a zenei tagozat mellett felsorakoznak a képző- és díszítőművészet, a műépítészet és az iparművészet (design) szakosztályai is. Az iskola tevékenysége nagyban hozzájárul a régió művész és művészetértő utánpótlásához, és hangversenyeivel és kiállításaival részét képezi a helyi kulturális életnek.

Az iskola elhelyezkedése is ihletően hathat a tehetségek kibontakozására, hiszen a város egyik legszebb, legkiegyensúlyozottabb, évszázadokra visszatekintő részében található.

A bármely gimnáziumtól elvárható felszereltség mellett (osztály-, sport-, informatikaterem, könyvtár), a Nagyváradi művészeti Gimnázium zenetermekkel, és műtermekkel (festészeti, kerámia, divattervező, művészeti-, és reklámgrafika, műépítészeti és iparművészeti műtermek) is rendelkezik.