Mesajul conducerii

În spaţiul cultural bihorean şi între şcolile orădene, Liceul de Arte Oradea se defineşte ca un liceu cu profil unic, cel vocaţional-artistic. Este o instituţie care se situează într-o zonă înaltă a culturii, un spaţiu al performanţei, care a demonstrat încrederea şi respectul pentru valorile umane fundamentale: iubirea, binele, adevărul, frumosul şi responsabilitatea. A învăţa într-un liceu de arte înseamnă a te situa în dimensiunea spirituală, înseamnă a crea valori, schimb de idei, şi, mai ales, împlinire.

Liceul de Arte Oradea s-a afirmat de-a lungul timpului atât prin oferta educațională – trei cicluri de învățământ, secția română și secția maghiară: primar (cu specializarea muzică), gimnazial (specializarea muzică și arte plastice) și liceal (muzică, arte plastice și decorative, arhitectură și design) – cât și prin rezultatele obținute la concursuri naționale și internaționale. Activitatea liceului este vizibilă și pe plan local: recitaluri, expoziții, proiecte de colaborare cu instituțiile de cultură bihorene, cu diferite asociații neguvernamentale și cu comunitatea locală.

Oferta educațională este generoasă:
Clasa pregătitoare – învățământ de masă;
Clasa I – la secţia Muzică se pot studia pianul şi vioara;
Clasa a V-a – la secţia Arte Plastice se studiază desen, pictură, modelaj;
Clasa a V-a – la secţia Muzică, se pot studia, ca instrument principal: violă, violoncel, contrabas, chitară, clarinet, saxofon, flaut, oboi, trompetă, corn, percuţie, iar ca instrument secundar pianul. La clasele CP-VIII, Planul – cadru la disciplinele de cultură generală este identic cu Planul – cadru din învățământul de masă.
Clasa a IX-a – secţia Arhitectură, arte ambientale şi design oferă posibilitatea opţiunii pentru cele trei specializări:
-Arhitectură;
-Arte ambientale;
-Design.
Clasa a IX-a – secţia Arte plastice şi decorative oferă o paletă largă de opţiuni:
– Pictură de şevalet;
– Ceramică;
– Design vestimentar;
– Arte textile;
– Grafică (de șevalet, de publicitate, de web);
– Restaurare;
– Sculptură.
Clasa a IX-a – secţia Muzică permite specializarea în trei domenii:
– Instrumentele orchestrei simfonice;
– Instrumente populare;
– Artă vocală/canto (canto popular sau canto clasic).

Specializarea în trei domenii ale artei impune o configurație aparte a școlii noastre. Liceul de Arte Oradea este singura instituţie de învățământ preuniversitar de cultură și arte din județ, care, pornind de la o baza materială diversificată, modernă și cu o susţinere de excepţie a unui corp profesoral competent, oferă o iniţiere şi o perfecţionare continuă în tainele muzicii, ale artelor plastice şi ale arhitecturii.

Nevoia de cultură este o condiţie a existenţei omului și, de aceea, educarea tinerilor prin artă devine un act de civilizare. Încercăm să construim o şcoală care să constituie un mediu al confruntărilor de idei și al metodelor pedagogice care să îmbine atât valorile tradiționale cât și noile concepte și tendințe estetice, o școală care să ofere oportunități de manifestare artistică și de creație tuturor, o școală care să se implice în procesul complex de definire a profilului viitorului creator.

Liceul de Arte își continuă aspirația spre excelență, continuă să se implice și să susțină toate formele de manifestare artistică autentică în orașul leagăn al revistei ,, Familia”, în orașul artei secession, într-un oraș al multiculturalității dar și al păstrării identității naționale.

Bondor Mihaela Geta
Director al Liceului de Arte Oradea